Hakkımızda

Aydınlatma Metni

BARİLLA GIDA ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, BARİLLA GIDA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak aydınlatılmanız ve 3. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızın temini amacı ile düzenlenmiştir.
 
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından  işbu form aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
 
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2, 3 ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.    
 
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen genel ilkeler, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
 
 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 2. İstekleriniz, şikâyetleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, şikâyet ve taleplerinizin değerlendirilebilmesi ve bu hususlarla ilgili sizinle iletişim kurulabilmesi, bilgilendirme yapılabilmesi,
 3. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 
amaçlarıyla işlenmektedir.
 
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, şikâyet ve taleplerinizin değerlendirilebilmesi, bu hususlarla ilgili sizinle iletişim kurulabilmesi ve bilgilendirme yapılabilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, amaçlarıdahilindeŞirket ve Grup Şirketlerin, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle ve Şirketimiz tarafından Veri İşleyen olarak tayin edilmiş olan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecek ve İtalya’ya aktarılabilecektir.    
 
4.    Veri Sorumlusu’nun ve Temsilcisi’nin ve Veri İşleyen’in Kimlikleri
 
Veri Sorumlusu, Barilla Gıda A.Ş. olup kayıtlı merkezi, İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Kosifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresindedir.
 
Veri Sorumlusu Temsilcisi, Onur Karakan olup iletişim adresi İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Kosifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul, e-posta adresi ise [email protected]’dur.
Veri İşleyen ise, Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi firması olup kayıtlı merkezi Cumhuriyet Mahallesi, Şile Otoyolu Yanyolu 22/C, 34788 Çekmeköy/İstanbul Türkiye adresindedir.
 
5.    Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:
 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanunve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin www.barilla.com/tr-trlinkinden ulaşılabilen Başvuru Formu aracılığı ile
 
 • yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Koşifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbuladresine veya
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] iletilmesi gerekmektedir.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 
Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
 
 
 

Filiz Makarna’yı sosyal medyada takip edin!
Birbirinden lezzetli tarifler, ödüllü yarışmalar ve yararlı mutfak tüyoları için Filiz Makarna’yı sosyal medyada da takip edin!
Detaylı Bilgi
Filiz Makarna’yı sosyal medyada takip edin!
Tarzlar Farklı Olsa da Kalitede Ortak Tercih Filiz
Türk mutfağının 50 yıla yakın süredir vazgeçilmez lezzeti Filiz, yeni reklam filmini yayınladı.
Detaylı Bilgi
Tarzlar Farklı Olsa da Kalitede Ortak Tercih Filiz
Filiz Makarna Vazgeçilmez Lezzetiniz
Filiz markası ile gerçekleştirdiğimiz tüm ödüllü kampanyalarımız ve ve bu çerçevede verdiğimiz taahhütlerimiz...
Detaylı Bilgi
Filiz Makarna Vazgeçilmez Lezzetiniz
Pratik Bilgiler
Pratik Bilgiler
Mutfaktayken aklınızın bir köşesinde olması gereken pratik bilgileri ve yararlı ipuçları
Daha Fazlası İçin
Makarna Pişirme Sırları
Makarna Pişirme Sırları
Makarna suyu iyice kaynamalı sonra tuzu eklenmeli. Peki makarna suya ne zaman konmalı?
Daha Fazlası İçin
Reklamlar
Reklamlar
Filiz, reklam kampanyalarıyla ekranlarda yerini aldı.
Daha Fazlası İçin